ผลงาน Shooting Board งานถ่ายโรงงานเคมี UBE

ผลงาน Shooting Board งานถ่ายโรงงานเคมี UBE

Shooting Board ก็เป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารระหว่างทีมงานกับลูกค้า ว่าภาพแนวไหนที่ต้องการให้เราถ่ายทำ   การเซอร์เวย์หน้างานก่อนถ่ายจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อช่วยลดปัญหาการสื่อสารระหว่างทั้งทีมงานกันเอง และระหว่างทีมงานกับลูกค้าด้วย ภาพที่ได้มาทำ Shooting Board...