งานถ่ายทำสัมภาษณ์พนักงาน

งานถ่ายทำสัมภาษณ์พนักงาน

ได้มีโอกาสร่วมงานกับ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่เป็นมืออาชีพด้านการขายประกัน โดยเป็นการถ่ายทำการสัมภาษณ์ความรู้สึกพนักงานจริงๆ เพื่อนำไปใช้เปิดให้พนักงานใหม่ดู โดยการถ่ายทำ ใช้เวลาทั้งวันในการเก็บความรู้สึกของแต่ละคนแบบลงลึก 12 คน...