สายสวรรรค์ ขยันยิ่ง ดอทคอม

ได้รับโจทย์จากคุณ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง (พี่หนิง) ว่าต้องการทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับข่าวสาร ประจำวัน พร้อมทั้งบทความ ความคิดเห็น ระบบการโพสวีดีโอ การเชื่อมโยงกับ ทวิตเตอร์ (Twitter) เพื่อรายงานตรงมายังเว็บไซต์ด้วย หลังจาก Brief งานกันเสร็จเรียบร้อย ใช้เวลาจัดทำประมาณ 1 เดือน พร้อม Training ลูกค้าก็สามารถอัฟเดทเว็บไซต์เองได้แล้วครับ

(more…)