ผลิตสื่อการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลิตสื่อการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลิตสื่อการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลงาน : ผลิตสื่อการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อนำไปใช้สอนภายในมหาวิทยาลัย Job Description : วางแผนถ่ายทำ, วางแผนเนื้อหา, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, โมชั่นกราฟฟิก ประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด 6 ตอน...
วีดีโอนำเสนอสินค้า Jewelmalls

วีดีโอนำเสนอสินค้า Jewelmalls

วีดีโอนำเสนอสินค้า Jewelmalls ผลงาน : วีดีโอนำเสนอสินค้า Jewelmalls ออกอากาศ : ทางเว็บไซต์ jewelmalls รายละเอียดโครงการ : ลูกค้าจัดส่งภาพนิ่งและวีดีโอเพื่อให้นำมาตัดต่อใส่เอฟเฟค และงาน Motion...
วีดีโอโปรโมทงาน InterContinental Pairs Classic 2018

วีดีโอโปรโมทงาน InterContinental Pairs Classic 2018

วีดีโอโปรโมทงาน InterContinental Pairs Classic 2018 ผลงาน : วีดีโอโปรโมทงาน InterContinental Pairs Classic 2018 เผยแพร่ใน : Page Facebook ของ Intercontinental Pairs Hua Hin รายละเอียดโครงการ : ลูกค้าจัดส่งภาพนิ่งและวีดีโอ รวมทั้งข้อมูล เพื่อให้ทางทีมงานได้จัดทำ Motion...
วีดีโอเปิดตัว Savio Wong

วีดีโอเปิดตัว Savio Wong

วีดีโอเปิดตัว Guess Speaker Savio Wong ผลงาน : Motion Graphic และเพลงประกอบ วีดีโอเปิดตัว Savio Wong ลูกค้า : ขอขอบคุณ Genji Takeeya Job Description : ลูกค้าจัดส่งไฟล์ภาพนิ่งและวีดีโอที่ถ่ายทำมาบางส่วนแล้ว เพื่อให้เรานำมาตัดต่อและใส่ Graphic แบบเคลื่อนไหว...
โมชั่นกราฟฟิก อินโทรนำเสนอคลิปภาควิชา

โมชั่นกราฟฟิก อินโทรนำเสนอคลิปภาควิชา

รหัสวิชา BUS7301 พฤติกรรมผู้บริโภค ผลงาน : รหัสวิชา BUS7301 พฤติกรรมผู้บริโภค ลูกค้า : นักศึกษามหาวิทยาลัย รายละเอียดโครงการ : นักศึกษาต้องการทำวีดีโอ ส่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ อยากจะนำเสนอด้วยวิธีการที่แปลกใหม่ นอกจากตัดต่อแล้ว เราก็มีบริการเสริมโดยสร้าง Motion...