ZmyHome เว็บไซต์บ้าน-คอนโด เจ้าของขายเอง

ผลงาน : ZmyHome เว็บไซต์บ้าน-คอนโด เจ้าของขายเอง

ช่องทาง : Youtube Channel ZmyHome , เว็บไซต์ zmyhome.com

Job Description : ถ่ายทำด้วย camera profile slog3 บนกล้อง sony a7sii แล้วนำไปเกรดสีใหม่, จัดแสงในตอนถ่ายทำ, ตัดต่อ โดยแบ่งถ่ายเป็นคลิปผู้ซื้อ กับ คลิปผู้ขาย จากการติดต่อหาผู้ซื้อและผู้ขายจริงๆที่เคยใช้บริการบนเว็บไซต์