พรีเซนเทชั่น บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด

บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด ผู้นำในการผลิตปุ๋ยเคมีแบบ Bulk Blending ในยุคแรกๆของประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน ปุ๋ยที่บริษัทผลิต เป็นที่ยอมรับของร้านค้าและเกษตรกร ยอดขายปุ๋ย Bulk Blending มีมากกว่า 3 แสนตันต่อปี

โรงงานผลิตปุ๋ย ท่าเรือและโกดังสินค้าของบริษัท สามารถรองรับกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเบ็ดเสร็จรวมกันตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบจากท่าเรือใหญ่ ผ่านกระบวนการขนถ่ายและขนส่งปุ๋ยถึงท่าเรือโรงงานผลิต ผ่านขั้นตอนการผลิตผสมปุ๋ยจนถึงบรรจุลงกระสอบพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าได้ มีกำลังการผลิตปีละ 450,000-500,000 ตัน

ทีมงานเข้าถ่ายทำการผลิตทุกกระบวนการ รวมทั้งขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ย ขอได้รับความไว้วางใจ และขอบคุณบริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย