ตัดต่อคลิปเปิดงานสัมมนา The Buddhist Path to Sustainable Development Goals

ผลงาน : ตัดต่อคลิป พิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “The Buddhist Path to Sustainable Development Goals (พุทธมรรค สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)Job Description : ตัดต่อคลิปวีดีโอ, เลือกซื้อ Footage เพื่อประกอบการนำเสนอ, นำเอา Motion CG จากลูกค้ามาประกอบ, ใช้ Special Effect เพิ่มเติม, คัดเลือกเสียงเพลงประกอบ, พากษ์เสียงภาษาอังกฤษ, บริการขึ้น Subtitle