วีดีโอเปิดตัว Guess Speaker Savio Wong

ผลงาน : Motion Graphic และเพลงประกอบ วีดีโอเปิดตัว Savio Wong

ลูกค้า : ขอขอบคุณ Genji Takeeya

Job Description : ลูกค้าจัดส่งไฟล์ภาพนิ่งและวีดีโอที่ถ่ายทำมาบางส่วนแล้ว เพื่อให้เรานำมาตัดต่อและใส่ Graphic แบบเคลื่อนไหว รวมทั้งเลือกเสียงเพลงประกอบ (โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์)