Presentation Solo night

ผลงาน : Presentation Solo Night

ที่มา : พรีเซนเทชั่น หลักสูตรสมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ รุ่นที่ 69 เพื่อนำเสนอภายในงาน Solo Night วันที่ 20/8/2015

Job Description : ตัดต่อ, โมชั่นกราฟฟิก, ดนตรี, ถ่ายทำบางส่วน