PD House คลิปสัมภาษณ์ลูกค้า

ผลงาน : ตัดต่อ คลิปสัมภาษณ์ลูกค้า PD House

ที่มา : ความประทับใจของครอบครัวคุณพงษ์ศักดิ์ อนันธนทรัพย์ และ คุณวิมาลา สุวรรณชาติ เติมสีสันสร้างความสุข เติมความสนุกสร้างชีวิต

Job Description : ตัดต่อ ใส่ดนตรี โมชั่นกราฟฟิก

Link : PD House Channel