PD House Presentation
ผลงาน : PD House Presentation

ที่มา :  แนวความคิด “เพราะเรารู้ว่าความสุข เกิดขึ้นที่บ้านคุณ” ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ กว่า 20 ปี ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและการบริการ เพื่อให้ได้บ้านที่ตรงกับความต้องของลูกค้ามากที่สุด

Job Description : ออกแบบกราฟฟิกทั้งหมด, ตัดต่อ, ใส่เพลง, ออกแบบการเคลื่อนไหวของโลโก้ใหม่

Link : www.pd.co.th , PD House Channel