ผลิตสื่อการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลงาน : ผลิตสื่อการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อนำไปใช้สอนภายในมหาวิทยาลัย

Job Description : วางแผนถ่ายทำ, วางแผนเนื้อหา, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, โมชั่นกราฟฟิก
ประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด 6 ตอน

  1. การทำแผล
  2. การใส่สายยางให้อาหารทางจมูก
  3. การดูดเสมหะทางท่อหลอดลมเทียม
  4. การสวนปัสสาวะ
  5. การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
  6. การฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อ

*ทั้งนี้ตัวอย่างผลงาน ไม่สามารถแสดงวีดีโอในหน้านี้ได้ เพราะเป็นลิขสิทธิ์ของทางมหาวิทยาลัย ใช้ในการสอนภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น