ปกแผ่น DVD งานบันทึกการแสดงวันละอออุทิศ 2017

ผลงาน : การออกแบบหน้าปกแผ่น DVD และสกรีนหน้าแผ่น งานบันทึกการแสดงวันละอออุทิศ

Job Description : ออกแบบและจัดวางเลเอาท์ เตรียมไฟล์จัดส่งโรงพิมพ์ ประสานงานเพื่อให้ได้สีที่ถูกต้อง