วีดีโอนำเสนอสินค้า Jewelmalls

ผลงาน : วีดีโอนำเสนอสินค้า Jewelmalls

ออกอากาศ : ทางเว็บไซต์ jewelmalls

รายละเอียดโครงการ : ลูกค้าจัดส่งภาพนิ่งและวีดีโอเพื่อให้นำมาตัดต่อใส่เอฟเฟค และงาน Motion Graphic