ออกแบบโบรชัวร์ บริษัท Four Sons Eastern Steel

ผลงาน : ออกแบบโบรชัวร์ บริษัท Four Sons Eastern Steel

Job Description : วางแผนถ่ายทำ, ถ่ายทำ, ออกแบบโบรชัวร์

Job Equipment : Drone, Sony A7Riii, Sony A7iii