เก็บภาพผลงานตกแต่งภายใน บริษัท Bell Interior

ผลงาน : เก็บภาพผลงานตกแต่งภายใน บริษัท Bell Interior

Job Description : บริษัท Bell interior ได้มีผลงานสร้างและตกแต่งภายในให้กับ iconsiam ช็อปปิ้งมอลล์ยิ่งใหญ่ระดับโลก เมื่อผลงานก่อสร้างเสร็จแล้ว จึงได้ว่าจ้างให้ทีมงานเราเข้าถ่ายทำผลงาน ซึ่งประกอบไปด้วยหลายจุด ไม่ว่าจะเป็น พื้น บันได ลิฟท์ โถง ห้องน้ำ มีการตกแต่งภายในหลายชั้น ทีมงานได้เข้าถ่ายทำ ทุกจุด เพื่อให้ลูกค้าได้เก็บเป็นผลงานอ้างอิง รวมไปถึงใช้บนสื่อต่างๆ และบนเว็บไซต์ด้วย