บินถ่ายมุมสูง @44exclusive Apartment

ผลงาน : บินถ่ายมุมสูง โครงการ @44 Exclusive Apartment

วัตถุประสงค์ใช้งาน : โฆษณาบนเพจ facebook และเพื่อเสนอขายกับลูกค้ารายใหม่ ให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Job Description : ถ่ายทำโดยใช้โดรน และตัดต่อ เพิ่ม Motion Graphic ที่สามารถ Track ตามภาพมุมสูงได้ เพื่อให้รายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

Link : https://www.facebook.com/at44apartment/
VDO Link : https://www.facebook.com/at44apartment/videos/1758315710856826/