สื่อการสอน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุนย์

ผลงาน : สื่อการสอน คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุนย์ ปี 2559-2560

Job Description : ใช้การถ่ายทำแบบมีมอนิเตอร์ทุกกล้อง 3 กล้อง ระบบ Full HD , และตัดต่อเสริมโมชั่นกราฟฟิกเพื่อความเข้าใจ