สปอตเชิญชวนร่วมงาน Make Change, Make Chance

ผลงาน : Make change, Make Chance (ให้โอกาส สร้างการเปลี่ยนแปลง)