วีดีโอแนะนำพนักงานใหม่ บริษัท ASN

ผลงาน : สัมภาษณ์พนักงานบริษัท ASN

Job Description : วางแผนถ่ายทำ, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, เตรียมอุปกรณ์, จัดไฟ และเลือกมุมใหม่สำหรับพนักงานทั้งหมด 12 คน เพื่อให้ไม่ซ้ำกัน