รู้จักหัวหินกับนายกจิระ

ผลงาน : รู้จักหัวหินกับนายกจิระ
วัตถุประสงค์ : สร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมให้กับองค์กรและตัวบุคคล
ลูกค้า : เทศบาลหัวหิน