รายการ SHUTTER

ผลงาน : รายการ SHUTTER

ออกอากาศ : ช่อง CTH

ประเภทรายการ : การถ่ายภาพ, เทคโนโลยี

พิธีกร : กรองแก้ว ชัยกฤษ, พิเชฐ สุวิยานนท์