รายการ ITITALK

ผลงาน : รายการ ITITALK

ออกอากาศ : ช่อง CTH

ประเภทรายการ : ไอที สารคดีเชิงข่าว

พิธีกร : จิรายุ กาศเจริญ