รายการ Intelligent Guru

ผลงาน : รายการ Intelligent Guru

ประเภทรายการ : ไอที เทคโนโลยี ท่องเที่ยว

ออกอากาศ : G Square

พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์