รายการ English For Cooking ปี 2554-2555

ผลงาน : รายการ English for Cooking

Job Description : วางแผนถ่ายทำ, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, โมชั่นกราฟฟิก

link : http://greettv.dusit.ac.th