รายการ DEEPTALK

ผลงาน : รายการ DEEPTALK

ออกอากาศ : PPTV

พิธีกร : กวีพันธ์ มนตรีวงศ์

Job Description : ถ่ายทำ, ตัดต่อ

อุปกรณ์ : สวิทซ์ชิ่งระบบ Full HD