รายการ Chinese For Cooking

ผลงาน : รายการ Chinese For Cooking

Job Description : วางแผนถ่ายทำ, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, ขึ้นซับไตเติ้ล ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

link : http://greettv.dusit.ac.th/