รายการ AEC Business Class

ผลงาน : รายการ AEC Business Class รู้ทันเออีซี

ออกอากาศ : ThaiPBS

พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

แนวคิดรายการ : เปิดโลกเศรษฐกิจอาเซียน ช่วยเปิดมุมมองให้นักลงทุนไทยสร้างและเพิ่มมูลค่าการค้า สำรวจพื้นที่มองหาโอกาส อุปสรรคและแง่มุมที่เป็นประโยชน์ทางการค้าการลงทุน และขยายตลาดการค้าในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนให้แข็งแกร่งขึ้น

Link : AEC Business Class