รายการ 60 วินาที

ผลงาน : รายการโทรทัศน์ ชื่อรายการ 60 วินาที
ประเภทรายการ : สารคดี ไอที เทคโนโลยี
ออกอากาศ : ช่อง 11
Job description : เขียนสคริปข่าวไอที, ถ่ายภาพ, ตัดต่อ