รายการ เปิดสูตรลับ จับธุรกิจ

ผลงาน : รายการ เปิดสูตรลับ จับธุรกิจ

Job Description : วางแผนถ่ายทำ, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, โมชั่นกราฟฟิก, ออกถ่ายร้านภาคสนาม, จัดเตรียมเมนูอาหาร