รายการ เจาะเคล็ด อาชีพเด็ด กับ สสว.
ผลงาน : รายการ เจาะเคล็ด อาชีพเด็ด กับ สสว.

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เล็งเห็นถึงการสร้างอาชีพให้ประชาชน จึงได้จัดทำคลิป 50 อาชีพ ที่สามารถสร้างรายได้หรือทำเป็นอาชีพได้ มาตีแผ่วิธีการ

Job Description : ถ่ายทำ, ตัดต่อ, โมชั่นกราฟฟิก