รายการ เก็บเล็กเกร็ดน้อย ปี 2554-2555

ผลงาน : รายการ เก็บเล็กเกร็ดน้อย ปี 2554-2555

Job Description : วางแผนถ่ายทำ, ตัดต่อ, Motion Graphic