รายการ อาหารสมอง

ผลงาน : เทป Demo รายการโทรทัศน์ “อาหารสมอง”

Job Description : ถ่ายทำ, ตัดต่อ