รายการ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผลงาน : รายการ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แนวคิด : เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Job Description : วางแผนถ่ายทำ, ถ่ายทำ, ตัดต่อ