รายการ สาระก้นครัว

ผลงาน : รายการ สาระก้นครัว

Job Description : พากษ์เสียง, ตัดต่อ, โมชั่นกราฟฟิก