รายการ วิทย์วันละนิด จิตแจ่มใส

ผลงาน : รายการ วิทย์วันละนิด จิตแจ่มใส

Job Description : วางแผนถ่ายทำ, วางแผนเนื้อหา, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, เตรียมอุปกรณ์, โมชั่นกราฟฟิก

Link : http://sdib.dusit.ac.th/web/home/index