รายการ ปฐมวัย ปี 2553-2554

ผลงาน : รายการ ปฐมวัย ปี 2553-2554

Job Description : วางแผนถ่ายทำ, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, โมชั่นกราฟฟิก, เว็บไซต์

Link : http://greettv.dusit.ac.th