รายการ นักเดินทาง

ผลงาน : รายการ นักเดินทาง

ออกอากาศ : ช่อง 11, youtube, facebook

พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

Job Description : ตัดต่อ

แนวความคิดรายการ : เดินทางด้วยแรงบันดาลใจ .. อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

“บุคคลที่ประสบความสำเร็จในสังคม หลายคนได้รับแรงบันดาลใจ จากการมองเห็นสิ่งที่แตกต่าง ทั้งวิธีคิด วิถีดำรงชีวิต จากผู้คนอีกซีกโลกหนึ่ง .. ผมเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์จากการเดินทางและจากโอกาสพิเศษที่ได้รับจากการเป็นสื่อมวลชน จึงอยากจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดสิ่งที่เห็น สัมผัส และ รับรู้ .. เพื่อสร้างพลังความคิด และ เสริมจินตนาการกับผู้คนในสังคม”

Link : the traveller youtube channel