พรีเซนเทชั่น มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

ผลงาน : พรีเซนเทชั่น มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ (RMUTK)

แนวคิด : ทันสมัย, เรียบง่าย

อุปกรณ์ที่ใช้ : โดรน, ดอลลี่, เครน, โมชั่นกราฟฟิก