บริการ HIFU โดย Vivid Clinic by Dr.Jah

ผลงาน : บริการ HIFU โดย Vivid Clinic by Dr.Jah

ลูกค้า : บริษัท บียอนด์ เดอะ บ๊อกซ์ จำกัด

Job Description : ได้รับสคริปจากบริษัทเอเยนซี่มา ให้เราดำเนินการ ถ่ายทำและตัดต่อ รวมทั้งออกแบบ Motion Graphic ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

Equipment : Sony A7SII, Camera Slide, 3Axis Gimal, CFL Light, LED Flood Light

Link : Vivid Clinic by Dr.Jah