ตัดต่อคลิปโฆษณาสี U90, Galant

ผลงาน : ตัดต่อวีดีโอ สี U90 Acrylic
และสี Galant extra shield เติมเต็มให้กับชีวิตในยุค Smart City

ออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ในประเทศลาว

 

Job Description : ตัดต่อวีดีโอจากฟุตเทจ ที่ลูกค้านำมา, เทคนิคพิเศษตัดฉากหลังออก, บริการดนตรีจาก Stock Library