ช่อง Youtube Channel อับดุลย์เอ๊ย..ถามอะไรตอบได้

ผลงาน : ช่อง Youtube Channel อับดุลย์เอ๊ย ถามไรตอบได้!

Job Description : หาข้อมูล, พากษ์เสียง, ตัดต่อ