ช่อง What’s Up Thailand Channel

ผลงาน : What’s Up Thailand Channel on Youtube

ที่มา : นำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศไทย ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนต่างชาติ ได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเห็นภาพ รวมทั้งเป็นการท่องเที่ยวแบบเข้าถึงในเชิงลึก

Job Description : สคริป, วางแผนถ่ายทำ, ถ่ายทำ, ตัดต่อ, โมชั่นกราฟฟิก, Color Grading

Link : What’s up Thailand Channel