งานแต่งงาน คุณมินท์ คุณซัน

ผลงาน : Cinematpgraphy แต่งงาน คุณมินท์ คุณซัน

อุปกรณ์ : Sony A7sII สองกล้อง, Sony A7II สองกล้อง, 5 Axis Gimbal, Slider

Profile สี : SLog3 และผ่านการ process Color Grading

ทีมงาน : 4 คน