VTR “เยาวชน คิดดี ทำดี 84 โครงการ กับครอบครัวข่าว 3″

ผลงาน : งานเปิดร้าน 24th JULY

Job Description : ถ่ายทำ, ตัดต่อ

อุปกรณ์ที่ใช้ : Slider Dollly, Crane