งานลอยกระทงและร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย ณ บ้านชัฏป่าหวาย

ผลงาน : งานประเพณีลอยกระทงและร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย

Job Description : วางแผน, ถ่ายทำ, ตัดต่อ

อุปกรณ์ที่ใช้ : กล้อง FullFrame 5 ตัว, Drone 4K, อุปกรณ์บันทึกเสียงภคสนาม