งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ปี 2558

ผลงาน : งานประเพณีแห่เทียนพรรษาและการประกวดขบวนรถบุพชาติ เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ประจำปี 2558

Job Description : วางแผนถ่ายทำ, ถ่ายทำ, ตัดต่อ

อุปกรณ์ที่ใช้ : กล้อง FullFrame 5 ตัว, สไลด์ Dolly, 5-Axis Gimbal Stabilizer, Drone 4K