งานบรรยายด้านวิทยาศาสตร์

ผลงาน : งานบรรยายด้านวิทยาศาสตร์ ของ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

บรรยาย 3 หัวข้อ

  1. วิทยาศาสตร์คืออะไร
  2. วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร
  3. เรียนวิทยาศาสตร์ไปทำไม

Job Description : ถ่ายทำ, ตัดต่อ, ไตเติ้ล