ได้มีโอกาสร่วมงานกับ บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่เป็นมืออาชีพด้านการขายประกัน โดยเป็นการถ่ายทำการสัมภาษณ์ความรู้สึกพนักงานจริงๆ เพื่อนำไปใช้เปิดให้พนักงานใหม่ดู

โดยการถ่ายทำ ใช้เวลาทั้งวันในการเก็บความรู้สึกของแต่ละคนแบบลงลึก 12 คน ที่เป็นพนักงานตัวอย่าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมทำงานให้กับพนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่

วิธีการทำงาน ครั้งนี้ คลิก ไอเดีย กรุ๊ป รับโจทย์จากลูกค้า ว่า จะต้องสัมภาษณ์ทั้งหมด 12 คน ภายในวันเดียวให้เสร็จ ด้วยเวลาที่กระชั้น จึงต้องจัดเตรียม ไมค์ในการสัมภาษณ์ เป็น 2 ชุด เพื่อติดให้กับผู้ให้สัมภาษณ์คนต่อไป มีการจัด, ย้ายไฟ เลือกมุมโลเคชั่นเพื่อให้ไม่ซ้ำกันในแต่ละคน โดยใช้มุมกล้องและระยะของเลนส์ในการแบ่ง

คราวนี้เราตัดสินใจใช้กล้อง 2 ตัวในการทำงาน เพราะเหตุผลด้านการตัดต่อ ให้ง่ายต่อการทำงาน

ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับการได้ร่วมงานครั้งนี้ ขอขอบคุณบริษัท บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) มา ณ ที่นี้ ด้วยครับ