7 วิธีเพื่อหา Link Back

link1

ที่จริงเราก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่า SEO หรือ Search Engine Optimization นั้น ยังเป็นอะไรที่ ไม่มีข้อสรุปชัดๆ หรือ บทเรียนที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้เพราะหลักการดังกล่าว เกิดขึ้นอยู่บนอัลกอลิธึ่ม การลำดับผลลัพธ์ของกูเกิล ซึ่งเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทุกเดือน ปัจจุบันอาจจะทุกวัน หรือ ทุกชั่วโมงก็เป็นไปได้

แต่สุดท้ายสิ่งที่ยังอยุ่ยั้งยืนยง นั่นคือ Link back ที่หลายคนก็บอกต่อๆกันมา หนังสือหลายเล่มก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ รวมทั้งกูเกิลเองก็ยังบอกเอาไว้ด้วยเหมือนกัน เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสร้าง Link Back เชื่อมโยงกลับมาหาเว็บตัวเอง เพื่อสร้างลำดับที่ดีในการค้นหานั่นเองครับ

วิธีที่ 1 : หา Link ของคู่แข่ง

โดยอาจใส่คำค้นหาในกูเกิลดังนี้

link:www.your-competitor.com/products.html หรือ
link:www.your-competitor.com/services.html

วิธีที่ 2 : ตัดผลลัพธ์ ลิงค์ภายในออก

link:http://www.your-competitor.com -site:your-competitor.com หรือ
linkdomain:www.your-competitor.com -site:your-competitor.com

แค่นี้ก็จะแสดงแต่ผลลัพธ์ที่มีแต่ลิงค์ภายนอกเท่านั้น

วิธีที่ 3 : ตัดผลลัพธ์ของเว็บที่ไม่ต้องการออก

link:http://www.cnn.com -site:cnn.com -site:en.wikipedia.org

จากตัวอย่างจะเห็นว่า เป็นการหา External link ของ cnn แต่ไม่เอาลิงค์จาก wiki

วิธีที่ 4 : แสดงผลลัพธ์ของลิงค์ ที่เชื่อมโยงจากประเภทของเว็บ

ตัวอย่างเช่น

link:http://www.your-competitor.com site:.gov หรือ
linkdomain:www.your-competitor.com site:.gov

วิธีที่ 5 : ตัดผลลัพธ์ของลิงค์ที่เชื่อมโยงจากประเภทเว็บ

ใช้วิธีเดียวกันกับวิธีที่ 4 แต่เติมเครื่องหมายลบ – ก่อนหน้า site

วิธีที่ 6 : ใช้หลายวิธีตั้งแต่ข้อ 1-5 มารวมกัน

วิธีที่ 7 : ใช้ข้อ 1-6 ใน Search Engine ที่ต่างออกไป ที่ไม่ใช่ Google

Post your thoughts